Regulamin Sklepiku

Z dn. 1.08.2016 r zmianie ulegają punkty:1.9.; 2.1.

które otrzymują brzmienie:

1.9. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę podatnika ZWOLNIONEGO z vat, musi przy składaniu zamówienia wpisać dane do faktury i NIP.

2.1. Walutą, w której można dokonywać zapłaty jest złoty polski.

Regulamin zamówień obowiązujący od 25.12.2014 r.

1. ZAMÓWIENIA:

1.1. Właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem budka24.pl, zwanego dalej sklepem „Budka”, jest firma Katarzyna Budyś „Budka” z siedzibą w Elblągu ul. Brzeska 32/49, posiadającą numer NIP: 578-198-68-94 , REGON: 280594459.

1.2. Sklep „Budka” dokłada wszelkich starań, aby zawartość przedstawiona na witrynie internetowej budka24.pl była pozbawiona błędów i możliwie jak najbardziej precyzyjnie odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi jednak na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, dostępności produktów czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być traktowane jako oferta w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową wyrobów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż realizowana jest na terytorium Polski. Możliwe są także wysyłki za granicę, po wcześniejszym kontakcie i indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki.

1.4. Zdjęcia wyrobów, oferowanych w sklepie „Budka”, ukazują wzór, na podstawie którego wykonywane są egzemplarze dla klienta, a nie gotowe produkty, jakie otrzyma klient.

1.5. Istnieje możliwość (w niektórych przypadkach) zamówienia „wyrobów na zamówienie”. Dotyczy to wykonania podobnego wyrobu do tego, który jest na zdjęciu, dostępnym na stronie budka24.pl, w tym samym lub innym kolorze. O ile będzie to możliwe ze względu na dostępność materiałów.

„Wyroby na zamówienie” to także wyroby, które nie są na stronie budka24.pl oferowane, ale być może zostaną wykonane po zgłoszonym przez Kupującego zapotrzebowaniu.

1.6. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu.

1.7. Należność należy uregulować przelewem na konto.

1.8. Przed wykonaniem przelewu należy poczekać na e-mail potwierdzający dostępność wyrobu (który przyjdzie po odpowiedzi automatycznej: “Dziękujemy, Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji. Będziemy informować Cię na bieżąco drogą mailową o realizacji zamówienia”), a także (w przypadku większych zamówień) indywidualne ustalenie kosztów przesyłki.

Dane do wykonania przelewu:

mBank 59 1140 2004 0000 3702 7273 2694

Katarzyna Budyś „Budka”

 

1.9. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, musi przy składaniu zamówienia wpisać dane do faktury i NIP.

1.10. W przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie anulowane po 7 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia.

 

2. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY:

2.1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%. Walutą, w której można dokonywać zapłaty jest złoty polski.

2.2. Cena 0,00 przy produkcie oznacza jego niedostępność i niemożność nabycia.

2.3. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłanego towaru, przesyłki będą wysyłane listem poleconym priorytetowym.

 

2.4. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi:

list polecony priorytetowy (gabaryt A według cennika Poczty Polskiej waga wraz z opakowaniem do 1000 g lub gabaryt B waga wraz z opakowaniem do 350 g): 11,00 zł.

2.5. Dla większych zamówień, których waga łącznie z opakowaniem wynosi powyżej 350g i jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm, długość 325 mm lub szerokość 23o mm lub wymiary są niższe od podanych wyżej, ale waga przekracza 1000g, koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie.

2.6. Dla zamówienień wysyłanych za granicę Polski koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie.

 

3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Wysyłka większości wyrobów, będących w ofercie sklepu „Budka”, następuje w terminie do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na konto.

3.2. Punkt 3.1. nie dotyczy jednak „wyrobów na zamówienie”. W tym przypadku termin wysyłki ustalany jest indywidualnie.

3.3. W przypadku, kiedy Kupujący nie otrzyma przesyłki w ciągu 14 dni, sklep ma prawo reklamować zagubienie przesyłki na Poczcie Polskiej.

 

4. FORMY PŁATNOŚCI:

 

4.1. Kupujący dokonuje płatności przelewem bankowym na konto sklepu „Budka”, dostępnym pod adresem budka24.pl. Dane do przelewu podane są w punkcie „Zamówienia”.

 

5. REKLAMACJE:

5.1. Sprzedający odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556.1 -556.3 kc.

5.2. Kupujący posiada prawo do dokonania reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu, wad fizycznych i prawnych. Przy czym reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora Kupującego.

5.3. Kupujący winien niezwłocznie powiadomić sklep „Budka” o zamiarze reklamacji, pocztą elektroniczną na adres:  budka 24 @ gmail. com

5.4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od otrzymania przez sklep „Budka” reklamowanego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.

5.5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura, paragon) o ile taki został przez sklep dodany.

WAŻNE:
Odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdź stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Wzór formularza odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie prawo konsumenckie.

6.2. Dokonywanie zwrotu należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres: budka 24 @ gmail. com

6.3. Kupujący powinien odesłać towar na swój koszt.

6.4. Kupujący powinien odesłać towar niezwłocznie po wysłaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6.5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura, paragon), o ile został dołączony do towaru.

6.6. Sklep „Budka” nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.7. Zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego zostanie przekazany na wskazane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.9. Sklep “Budka” ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep “Budka”, sklep “Budka” nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.11. Zwrotowi nie podlega przedmiot wykonany na zamówienie indywidualne oraz, w którym na życzenie osoby składającej zamówienie, dokonano zmiany materiałów, kolorów materiałów, z których został wykonany przedmiot lub zmian rozmiaru.

 

7. USTALENIA KOŃCOWE:

7.1. Kupujący, składając zamówienie w sklepie „Budka”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji i pełnej obsługi zamówienia przez firmę Katarzyna Budyś „Budka”z siedzibą w Elblągu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z ustawą podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

7.2. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, dane Kupującego mogą być wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep „Budka”.

7.3. Zamieszczanie danych osobowych w komentarzach na stronie budka24.pl jest dobrowolne.

7.4. Dane osobowe nie są w żaden sposób udostępniane innym podmiotom.

7.5. Złożenie zamówienia, również indywidualnego, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

7.6. Prace przedstawione na stronie budka24.pl podlegają ochronie praw autorskich.

7.7. Wyroby z wełny i włóczki należy prać ręcznie odpowiednio dla takich wyrobów.

7.8. Większość wyrobów zawiera małe elementy, z tego względu przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 lat.

7.9. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7.10. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

***

Regulamin zamówień obowiązujący przed 25.12.2014 r.

1. ZAMÓWIENIA.

1.1.Właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem budka24.pl, zwanego dalej sklepem „Budka”, jest firma Katarzyna Budyś „Budka” z siedzibą w Elblągu, posiadającą numer NIP: 578-198-68-94 , REGON: 280594459.

1.2.Sklep „Budka” dokłada wszelkich starań, aby zawartość przedstawiona na witrynie internetowej budka24.pl była pozbawiona błędów i możliwie jak najbardziej precyzyjnie odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi jednak na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, dostępności produktów czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być  traktowane jako oferta w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.3.Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową wyrobów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż realizowana jest na terytorium Polski. Możliwe są także wysyłki za granicę, po wcześniejszym kontakcie i indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki.

1.4.Zdjęcia wyrobów, oferowanych w sklepie „Budka”, ukazują wzór, na podstawie którego wykonywane są egzemplarze dla klienta, a nie gotowe produkty, jakie otrzyma klient.

1.5.Istnieje możliwość (w niektórych przypadkach) zamówienia „wyrobów na specjalne zamówienie”. Dotyczy to wykonania podobnego wyrobu do tego, który jest na zdjęciu, dostępnym na stronie budka24.pl, w tym samym lub innym kolorze. O ile będzie to możliwe ze względu na dostępność materiałów.

„Wyroby na specjalne zamówienie” to także wyroby, które nie są na stronie budka24.pl oferowane, ale być może zostaną wykonane po zgłoszonym przez Kupującego zapotrzebowaniu.

1.6.Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu.

1.7.Należność należy uregulować przelewem na konto, podając w tytule przelewu numer zamówienia.

1.8.Przed wykonaniem przelewu należy poczekać na e-mail potwierdzający dostępność wyrobu (który przyjdzie po odpowiedzi automatycznej: “Dziękujemy, Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji. Będziemy informować Cię na bieżąco drogą mailową o realizacji zamówienia”), a także (w przypadku większych zamówień) indywidualne ustalenie kosztów przesyłki.

mBank 59 1140 2004 0000 3702 7273 2694

tytuł przelewu: nr zamówienia…</p>

Katarzyna Budyś „Budka”

1.9.Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, musi przy składaniu zamówienia wpisać dane do faktury i NIP.

1.10.W przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie anulowane po 7 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia.

2. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY:

2.1.Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%. Walutą, w której można dokonywać zapłaty jest złoty polski.

2.2.Cena 0,00 przy produkcie oznacza jego niedostępność i niemożność nabycia.

2.3.Ze względu na bezpieczeństwo przesyłanego towaru, przesyłki będą wysyłane listem poleconym priorytetowym.

2.4. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi:

list polecony priorytetowy:  9,00 zł.

2.5.Dla większych zamówień koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie.

3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1.Wysyłka większości wyrobów, będących w ofercie sklepu „Budka”, następuje w terminie do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na konto.

3.2.Punkt 3.1. nie dotyczy jednak „wyrobów na specjalne zamówienie”. W tym przypadku termin wysyłki ustalany jest indywidualnie.

4. FORMY PŁATNOŚCI:

4.1.Kupujący dokonuje płatności przelewem bankowym na  konto sklepu „Budka”, dostępnym pod adresem budka24.pl. Dane do przelewu podane są w punkcie „Zamówienia”.

5. REKLAMACJE:

5.1.Kupujący posiada prawo do dokonania reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. Przy czym reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora Kupującego.</p>

5.2.W przypadku posiadania prawa do reklamacji Kupujący winien niezwłocznie powiadomić sklep „Budka” o zamiarze reklamacji, pocztą elektroniczną na adres:  budka 24 @ gmail. com

5.3.Kupujący powinien odesłać towar  listem poleconym priorytetowym lub paczką priorytetową.

5.4.Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura, paragon) oraz możliwie dokładny opis przyczyny reklamacji.

5.5.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5.6.Sklep „Budka” nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.7.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od otrzymania przez sklep „Budka” reklamowanego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

6.1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U. Nr 22 poz. 271) “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący, który dokonał zakupu towaru w sklepie „Budka”, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

6.2.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest nienaruszony stan wyrobu, bez śladów użytkowania.

6.3.Dokonywanie zwrotu należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres: budka 24 @ gmail. com

6.4.Kupujący powinien odesłać towar  listem poleconym priorytetowym lub paczką priorytetową.

6.5.Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura, paragon).

6.6.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6.7.Sklep „Budka” nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.8.Zwrot kwoty zapłaconej przez Kupującego, po pomniejszeniu o koszty przesyłki, zostanie przekazany na wskazane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu przez sklep „Budka”.

6.9.W przypadku, kiedy Kupujący nie otrzyma przesyłki w ciągu 14 dni, sklep ma prawo reklamować zagubienie przesyłki na Poczcie Polskiej.

6.10.Zwrotowi nie podlega przedmiot wykonany na zamówienie indywidualne oraz, w którym na życzenie osoby składającej zamówienie, dokonano zmiany materiałów, kolorów materiałów, z których został wykonany przedmiot lub zmian rozmiaru.

7. USTALENIA KOŃCOWE:

7.1.Kupujący, składając zamówienie w sklepie „Budka”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji i pełnej obsługi zamówienia przez firmę Katarzyna Budyś „Budka”z siedzibą w Elblągu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z ustawą podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

7.2.Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, dane Kupującego mogą być wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep „Budka”.

7.3.Zamieszczanie danych osobowych w komentarzach na stronie budka24.pl jest dobrowolne.

7.4.Dane osobowe nie są w żaden sposób udostępniane innym podmiotom.

7.5.Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

7.6.Prace przedstawione na stronie budka24.pl podlegają ochronie praw autorskich.

7.7.Wyroby z wełny i włóczki należy prać ręcznie odpowiednio dla takich wyrobów.

7.8. Większość wyrobów zawiera małe elementy, z tego względu przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 lat.

Możliwość komentowania jest wyłączona.