Regulamin i Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”. Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane. W związku z tym regulamin ulega zmianie.

Regulamin zamówień obowiązuje od dn. 2018.05.24.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ sklepu internetowego, dostępnego pod adresem budka24.pl, a także zamówień składanych przez stronę firmy na Facebooku i zamówień składanych mailowo POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. ZAMÓWIENIA:

1.1. Właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem budka24.pl, zwanego dalej sklepem „Budka”, jest firma Katarzyna Budyś „Budka” z siedzibą w Elblągu ul. Brzeska 32/49, posiadającą numer NIP: 578-198-68-94 , REGON: 280594459.

1.2. Sklep „Budka” dokłada wszelkich starań, aby zawartość przedstawiona na witrynie internetowej budka24.pl była pozbawiona błędów i możliwie jak najbardziej precyzyjnie odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi jednak na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, dostępności produktów czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być traktowane jako oferta w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową wyrobów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż realizowana jest na terytorium Polski. Możliwe są także wysyłki za granicę, po wcześniejszym kontakcie i indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki.

1.4. Zdjęcia wyrobów, oferowanych w sklepie „Budka”, ukazują wzór, na podstawie którego wykonywane są egzemplarze dla klienta, a nie gotowe produkty, jakie otrzyma klient.

1.5. Istnieje możliwość (w niektórych przypadkach) zamówienia „wyrobów na zamówienie”. Dotyczy to wykonania podobnego wyrobu do tego, który jest na zdjęciu, dostępnym na stronie budka24.pl, a także na stronie firmy na Facebooku, w tym samym lub innym kolorze. O ile będzie to możliwe ze względu na dostępność materiałów.

„Wyroby na zamówienie” to także wyroby, które nie są na stronie budka24.pl oferowane, ale być może zostaną wykonane po zgłoszonym przez Kupującego zapotrzebowaniu.

1.6. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu.

1.7. Należność należy uregulować przelewem na konto.

1.8. Przed wykonaniem przelewu należy poczekać na e-mail potwierdzający dostępność wyrobu (który przyjdzie po odpowiedzi automatycznej: “Dziękujemy, Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji. Będziemy informować Cię na bieżąco drogą mailową o realizacji zamówienia”), a także na ewentualne indywidualne ustalenie kosztów przesyłki (w przypadku mniejszych zamówień, jak i zamówień zagranicznych).

Dane do wykonania przelewu:

mBank 59 1140 2004 0000 3702 7273 2694

Katarzyna Budyś „Budka”

1.9. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę podatnika ZWOLNIONEGO z vat, musi przy składaniu zamówienia wpisać dane do faktury i NIP i wyrazić zgodę na powierzenie faktury biuru rachunkowemu, współpracującemu z firmą Katarzyna Budyś BUDKA.

1.10. W przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie anulowane po 7 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia.

2. CENY TOWARÓW:

2.1. Walutą, w której można dokonywać zapłaty jest złoty polski.

2.2. Cena 0,00 przy produkcie oznacza jego niedostępność i niemożność nabycia.

3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Termin wysyłki wyrobów, będących w ofercie sklepu „Budka”, ustalany jest indywidualnie.

3.2. W przypadku, kiedy Kupujący nie otrzyma przesyłki w ciągu 14 dni, sklep ma prawo reklamować zagubienie przesyłki na Poczcie Polskiej.

4. FORMY PŁATNOŚCI:

4.1. Kupujący dokonuje płatności przelewem bankowym na konto sklepu „Budka”, dostępnym pod adresem budka24.pl. Dane do przelewu podane są w punkcie „Zamówienia”.

5. REKLAMACJE:

5.1. Sprzedający odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556.1 -556.3 kc.

5.2. Kupujący posiada prawo do dokonania reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu, wad fizycznych i prawnych. Przy czym reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora Kupującego.

5.3. Kupujący winien powiadomić sklep „Budka” o zamiarze reklamacji, pocztą elektroniczną na adres:  budka 24 @ gmail. com

5.4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od otrzymania przez sklep „Budka” reklamowanego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.

5.5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura, paragon) o ile taki został przez sklep dodany.

WAŻNE:

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdź stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Wzór formularza odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie prawo konsumenckie.

6.2. Dokonywanie zwrotu należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres: budka 24 @ gmail. com

6.3. Kupujący powinien odesłać towar na swój koszt.

6.4. Kupujący powinien odesłać towar niezwłocznie po wysłaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6.5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura, paragon), o ile został dołączony do towaru.

6.6. Sklep „Budka” nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.7. Zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego zostanie przekazany na wskazane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.9. Sklep “Budka” ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep “Budka”, sklep “Budka” nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.11. Zwrotowi nie podlega przedmiot wykonany na zamówienie indywidualne oraz, w którym na życzenie osoby składającej zamówienie, dokonano zmiany materiałów, kolorów materiałów, z których został wykonany przedmiot lub zmian rozmiaru.

7. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

7.1. Kupujący, składając zamówienie w sklepie „Budka”, a także zamówienie przez stronę firmy na Facebooku i mailowo, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji i pełnej obsługi zamówienia przez firmę: Katarzyna Budyś „Budka” z siedzibą w Elblągu ul. Brzeska 32/49, która jest Administratorem danych osobowych.

7.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

7.3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Katarzynę Budyś „Budka”, a ponadto każdemu przysługuje prawo do:

- wglądu do swoich danych

- ich poprawiania

- ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

- przenoszenia danych w inne miejsce

- przejrzenia historii przetwarzania swoich danych

- usunięcia części danych

- bycia zapomnianym, czyli całkowitego usunięcia danych, łącznie z adresem poczty elektronicznej.

Ale po uwzględnieniu pkt. 7.6.

Wystarczy napisać pod adres: budka 24 @gmail. com.

7.4. Zamieszczanie danych osobowych w komentarzach na stronie budka24.pl jest dobrowolne.

7.5. Dane osobowe nie są w żaden sposób udostępniane innym podmiotom poza momentem przekazania danych firmie, zajmującej się wysyłką zamówionego produktu i tylko w celu dostarczenia produktu do Kupującego, a faktury powierzane są także biuru rachunkowemu, które prowadzi księgowość Administratora.

7.6. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez siedem lat ze względu na ewentualną reklamację i kontrolę firmy przez Urząd Skarbowy (Co wynika z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

Po tym czasie, o ile Kupujący nie wyrazi zgody na dłuższe przechowywanie danych osobowych, zostaną one usunięte.

7.7. Strona budka24.pl przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

Cookie to mały plik, który strona budka24.pl wysyła do przeglądarki Użytkownika, ta z kolei zapisuje go na urządzeniu (laptop, smartfon, komputer), a później odsyła do strony przy kolejnych odwiedzinach. To dzięki ciasteczkom użytkownik nie musi wpisywać pełnego adresu strony za każdym razem, gdy do niej powraca, ulubionych ustawień czy unikalnego numeru przeglądarki, który także do strony www jest zazwyczaj przesyłany.

7.8. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. A zapisane już pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte.

7.9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i powierzane przez firmę Katarzyna Budyś „Budka”, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. USTALENIA KOŃCOWE:

8.1. Złożenie zamówienia, również indywidualnego, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

8.2. Prace przedstawione na stronie budka24.pl podlegają ochronie praw autorskich.

8.3. Wyroby z wełny i włóczki należy prać ręcznie odpowiednio dla takich wyrobów.

8.4. Większość wyrobów zawiera małe elementy, z tego względu przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 lat.

8.5. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

8.6. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Możliwość komentowania jest wyłączona.